Produkty

Porzeczka czarna

Kategoria: Owoce mrożone

Owoce porzeczki odszypułkowane lub z szypułkami, całe, zdrowe, czyste, bez zlepieńców trwałych, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, praktycznie wolne od zanieczyszczeń mineralnych i pochodzenia roślinnego. Barwa porzeczki czarnej - ciemnogranatowa. Konsystencja w stanie zamrożonym twarda, smak i zapach w stanie rozmrożonym charakterystyczny, bez obcych zapachów i posmaków.

Tolerancje jakościowe Porzeczki bez szypułek wg PN-A-78651:1996 Kl. Ekstra, kl. I, kl. II lub wg wymagań odbiorcy. Porzeczki z szypułkami wg PN-A-78651:1996 kl. II lub wg wymagań odbiorcy. 
Forma opakowania Worki papierowe, kartony tekturowe + woreczki foliowe 
Masa netto 25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń odbiorcy 
Najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.04.2004r. ( Dziennik Ustaw nr 85 poz. 801 ) wraz z późniejszymi zmianami 
Warunki przechowywania Temperatura - 22,1°C - 30°C 
Okres minimalnej trwałości 24 miesiące