Produkty

Żurawina

Kategoria: Owoce mrożone

Owoce żurawiny zdrowe, całe, sypkie, odszypułkowane, nie podsuszone i nie uszkodzone, bez zlepieńców trwałych, nie oblodzone, gładkie, wolne od zanieczyszczeń roślinnych, mineralnych i obcych. Barwa – czerwona do ciemnoczerwonej. Konsystencja w stanie zamrożonym twarda, smak i zapach w stanie rozmrożonym charakterystyczny, bez obcych zapachów i posmaków.

Tolerancje jakościowe Wg PN-A-75054:1997 Mrożone owoce i warzywa, wg normy odbiorcy
Forma opakowania Worki papierowe lub kartony tekturowe + woreczki foliowe
Masa netto 25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń
Najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.04.2004r. ( Dziennik Ustaw nr 85 poz. 801 ) wraz z późniejszymi zmianami
Warunki przechowywania Temperatura - 22,1°C - 30°C
Okres minimalnej trwałości 24 miesiące