Owoce mrożone

Truskawka

Kategoria: Owoce mrożone

Owoce truskawek odmiany Senga-Sengana bez szypułek, całe, zdrowe, sypkie, nieoblodzone, bez trwałych zlepieńców, w stanie dojrzałości konsumpcyjnej, wolne od zanieczyszczeń mineralnych i pochodzenia roślinnego. Konsystencja w stanie zamrożonym twarda, smak i zapach w stanie rozmrożonym charakterystyczny, nieco osłabiony, bez obcych zapachów i posmaków. Owoce kalibrowane lub nie kalibrowane.

Tolerancje jakościowe Wg PN-A-78652:1997 kl. Ekstra, kl. I, kl. II lub wg wymagań odbiorcy 
Forma opakowania Worki papierowe, kartony tekturowe+ woreczki foliowe 
Masa netto 25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń odbiorcy 
Najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.04.2004r. ( Dziennik Ustaw nr 85 poz. 801 ) wraz z późniejszymi zmianami 
Warunki przechowywania Temperatura - 22,1°C - 30°C 
Okres minimalnej trwałości 24 miesiące