Owoce mrożone

Jabłko - kostka

Kategoria: Owoce mrożone

Owoce jabłka zdrowe, czyste,  pokrojone w kostkę o takiej samej wielkości. Sypkie, nie oblodzone, bez uszkodzeń mechanicznych, wolne od oznak gnicia, objawów chorobowych i szkodników. Pozbawione zanieczyszczeń pochodzenia roślinnego i mineralnego. Barwa – jasna. Smak i zapach typowy dla jabłka nieco osłabiony.

Tolerancje jakościowe Wg PN-A-75054:1997 Mrożone owoce i warzywa, wg normy odbiorcy
Forma opakowania Worki papierowe lub kartony tekturowe + woreczki foliowe
Masa netto 25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń
Najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.04.2004r. ( Dziennik Ustaw nr 85 poz. 801 ) wraz z późniejszymi zmianami
Warunki przechowywania Temperatura - 22,1°C - 30°C
Okres minimalnej trwałości 24 miesiące