Warzywa mrożone

Brokuły

Kategoria: Warzywa mrożone

Wygląd - róże dzielone niewykruszone, o wykształconych, nierozwiniętych pączkach kwiatowych i długości łodygi do 2 cm o łodygach niezdrewniałych, bez wewnętrznych pustych kanałów, nieoblodzone, zdrowe. Barwa - zielona do ciemnozielonej. Smak i zapach po ugotowaniu typowy dla świeżych brokułów, bez obcego smaku i zapachu. Konsystencja w stanie zamrożonym - twarda, krucha, w stanie rozmrożonym - osłabiona na skutek blanszowania. Aktywność enzymatyczna - ujemny wynik testu na obecność peroksydazy.

Tolerancje jakościowe Wg wymagań odbiorcy
Forma opakowania Worki papierowe, kartony tekturowe + woreczki foliowe 
Masa netto 25 kg, 10 kg lub inna wg życzeń odbiorcy 
Najwyższe dopuszczalne pozostałości pestycydów Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 16.04.2004r. ( Dziennik Ustaw nr 85 poz. 801 ) wraz z późniejszymi zmianami 
Warunki przechowywania Temperatura - 22,1°C - 30°C 
Okres minimalnej trwałości 24 miesiące